Reverti Arbo & Re-integratie

oktober 24, 2018

Voor een opdrachtgever in de transportsector heb ik Mproef benaderd. Veelvuldig kortdurend ziekteverzuim was hiervoor de aanleiding. Na diverse gesprekken kwam hier geen verandering in en heb ik in overleg met de opdrachtgever voorgesteld een vitaalcoach in te schakelen. De opdrachtgever vond dit het proberen waard en met de medewerker is een kennismakingsgesprek gepland. Nadat er draagvlak bleek te zijn bij de werknemer zijn we gestart met een individueel coachtraject gericht op het verbeteren van de leefstijl.

Diensten

Na een intakegesprek is gekozen voor “Persoonlijke leefstijlcoaching” waarbij de medewerker zelf doelen heeft bepaald waaraan hij wilde werken. Samen met een leefstijlcoach is hij hier gedurende een periode van een half jaar aan gaan werken. In dit half jaar en het eerstvolgende half jaar is er geen kortdurend verzuim meer geweest. In 6 gesprekken en online is de leesftijlcoach aan de slag gegaan met de pijlers voeding, beweging en mindset. Er is naar mogelijkheden gekeken hoe deze persoon aandacht kan besteden hieraan in zijn persoonlijke omstandigheden.

Voordelen

  • Persoonlijk
  • Coaching op maat aangeboden
  • Snel, flexibel en direct resultaat
  • Lage investering
  • Minder verzuim

Referentie

Actief verzuimbeleid onmisbaar voor bedrijven

Een actief verzuimbeleid is voor een bedrijf een hele opgave. Toch is het noodzakelijk te werken aan een actief verzuimbeleid omdat de financiële risico’s voor u als werkgever gewoonweg te groot zijn. U heeft als werkgever alle belang bij succes bij de aanpak van ziekteverzuim of andere vormen van verzuim.

U kunt kiezen voor een partner voor de hoognodige en noodzakelijke begeleiding, maar u kunt ook kiezen voor een partner die verstand van verzuimzaken heeft en u kan adviseren en kan bijstaan in het beheersen van uw ziekteverzuim en het uitvoeren van de complexe materie waarmee u te maken krijgt bij langdurig ziekte.

De kracht van Reverti is de persoonlijke begeleiding en het denken in mogelijkheden.