Privacyverklaring Mproef voeding en vitaliteit

Versie 25 juni 2018

Mproef voeding en vitaliteit verzamelt op verschillende plekken persoonsgegevens van haar cliënten, en overige relaties. Mproef voeding en vitaliteit wil u graag informeren over deze verzameling en verwerking van persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring leest u onder andere hoe uw persoonsgegevens door worden Mproef voeding en vitaliteit verzameld, waarvoor deze worden gebruikt, wat de bewaartermijn is van deze persoonsgegevens en waar u naartoe kunt om uw rechten uit te oefenen of om vragen te stellen omtrent uw privacy.

Mproef voeding en vitaliteit gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar cliënten, relaties en bezoekers van de website. Voor zover er sprake is van vastlegging van persoonlijke gegevens, houden wij ons aan de eisen van de daartoe in het leven geroepen wetgeving.

Cliëntengegevens

Van onze cliënten verwerken we NAW-gegevens, e-mailadres, burgerservicenummer en naam van de ziektekostenverzekering. Daarnaast wordt er een voedingsanamnese afgenomen en een dossier aangelegd. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard.

Overige relaties

Wij bewaren naam en e-mailadres van consumenten die zich via onze website of via andere gelegenheden aanmelden voor het periodiek via mail ontvangen van informatie. Bij elke e-mail bestaat de gelegenheid zich voor de betreffende mailing af te melden. Uw gegevens worden in dat geval uit onze database verwijderd. Anders worden de gegevens bewaard zolang er sprake is van een klant- en/of werkrelatie.

Cookiebeleid

Mproef voeding en vitaliteit maakt via haar website géén gebruik van Cookies. Wel maakt Mproef gebruik van Google Analytics, een statistiekenmeter die bijhoudt hoe gebruikers de site gebruiken. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de website te analyseren en verbeteren. Uw sitegebruik wordt door Google opgeslagen en gebruikt om onder meer rapporten op stellen, tenzij u er zelf voor kiest het gebruik van cookies door uw browser te weigeren.

Uw privacyrechten

U mag uw persoonsgegevens inzien, corrigeren, laten verwijderen of meenemen. Neem daarvoor contact op via 06 52004722 of e-mail naar info@mproef.nl. Op die manier kunt u ons ook bereiken als u vragen heeft over wat wij doen met uw persoonsgegevens.

Voor meer informatie over persoonsgegevens en uw rechten verwijzen we naar de site van Autoriteit Persoonsgegevens.