Trots op samenwerking én op mijzelf

juli 14, 2020

Het klinkt misschien wel een beetje vreemd, of laat ik het zo zeggen het voelt voor mij héél vreemd om dit uit te spreken. Ik ben best wel trots op mijzelf! Vorige week heb ik een project afgerond met een nieuwe relatie, samen met een werkgroep waarin diverse medewerkers deelnemen hebben we een beleidsplan geschreven én een jaarplan opgesteld. MGR Regio Rijk van Nijmegen heeft het lokaal preventie akkoord getekend waarmee zij aangeven dat ze actief een gezonde leefstijl bij medewerkers stimuleren. In het beleidsplan staat beschreven wat en vooral waarom MGR Regio Rijk van Nijmegen het belangrijk vindt een gezonde werkomgeving te creëren. Dit beleidsplan geeft handvaten om het jaarplan te vullen op een manier die past bij de bedrijfscultuur van MGR Regio Rijk van Nijmegen.  In het jaarplan staan de activiteiten waarmee we medewerkers bewust willen maken van de stappen die zij kunnen zetten richting een gezonde leefstijl. Een concreet raamwerk waar MGR Regio Rijk van Nijmegen duurzaam mee verder kan.

Samen kom je verder

Vanuit mijn ervaring met vitaal ondernemen heb ik personeelsadviseur Brenda van Wijk mogen ondersteunen met het schrijven en verder uitwerken van de plannen.

Brenda van Wijk: Na het ondertekenen van het Lokaal Preventie Akkoord (LPA) samen met een aantal organisaties in Nijmegen, wilden wij graag concreet aan de slag met het thema Vitaliteit.
Vanuit het netwerk ben ik in contact gekomen met Melanie van Driel en zijn we samen met een projectteam aan de slag gegaan met Vitaliteit. Tijdens verschillende inspirerende sessies zijn de verschillende facetten aan bod gekomen. Het eindresultaat mag er dan ook zijn: een aansprekend vitaliteitsbeleid en een concreet jaarplan.
Inmiddels zijn we aangekomen bij de volgende stap. In het najaar verzorgt Melanie trainingen voor het management, zodat zij handreikingen krijgen hoe zij het thema kunnen inbedden in de coachgesprekken
Ik kijk terug op een fijne samenwerking, waar voldoende ruimte is voor sparring en waar Melanie goed kijkt naar wat de organisatie op dit moment nodig heeft.

Vergroot de kans van slagen

Wanneer je plannen hebt om met “vitaliteit” aan de slag te gaan zie je vaak dat het bij plannen blijft. Drukte op de werkvloer en de waan van de dag zorgen ervoor dat het vaak bij losse flodders blijft en dat is jammer. Wanneer je eerst aandacht besteedt aan een goed fundament wat past bij de bedrijfscultuur vergroot je de kans van slagen, een investering voor de lange termijn. Een plan  biedt structuur en op deze manier geef je een heldere boodschap. Het is van belang dat medewerkers begrijpen waarom hun werkgever waarde hecht aan vitaliteit en daarbij ervaren dat zij op hun eigen wijze hiermee aan de slag kunnen gaan. De kracht zit hem in de herhaling, duurzaam aandacht blijven besteden aan diverse thema’s die de leefstijl positief beïnvloeden.

Een medewerker binnen MGR Regio Rijk van Nijmegen heeft zelfs een mooi logo gemaakt om de herkenbaarheid te vergroten.